ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป.สมุทรสาคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
5 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย(ประมวลวิทยาคาร) สพป.จันทบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เหรียญทอง
8 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
10 โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
11 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
12 โรงเรียนวัดพเนินพลู สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง