ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศิริลักษณ์ ชินช่งจู โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม.นครปฐม ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวบุษบา เจริญมา โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม.ฉะเชิงเทรา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอรพรรณ นวลจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวชนิกา ศรศักดา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวพรพรรณ เกิดโภคา โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี เข้าร่วมประกวด
6 นางสุทธดา เหลืองห่อ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมประกวด