ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางคำพันธ์ุ ตุลากัน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.สระแก้ว เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายรัชพล เอื้อประเสริฐ โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววิลาวัลย์ อินทะสร้อย โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวปวีณา จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวดารารัตน์ เตโช โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางกมลเนตร ชูอ่องสกุล โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวพิชานันต์ นิธิกรภิวัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวจันทร์ธิดา ลิ้มฮู่จั๊ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด