ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 305
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรัตติกาล ตรีปัญญา โรงเรียนบ้านซับพริก สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายจักรรินทร์ แจ่มใส โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวมนัญญา แย้มอรุณ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนพกนก พลราชม โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นายกิตติชัย ปลอดประโคน โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประกวด