ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 285
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกนกพร บุญลือ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจุฑามาศ สุขสมศรี โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอรวรรณ แร่กรูด โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวรัตนา สืบศรี โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางเบญจวรรณ์ รวมแสง โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวรัตนาภรณ์ สวัสดี โรงเรียนวัดบ้านหมาก สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวสุกัญญา มั่นคง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด