ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายฌัญชกร ปีมะแม โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเมษรา ธิบดี โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกษิรักษา แก่นสี โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวกัญภร พูสุวรรณ โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวอนุสรา หวันแดง โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางวิรัลพัชร์ แป้นเชื้อ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นางน้ำทิพย์ กัณหาชาลี โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวศศิธร ศรีเกษม โรงเรียนวัดหนามแดง(คัณฑาโรราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด