ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 281
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายตีรวิทย์ ตรีสัตยตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนันทพร จำปา โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวศิริพร ท้าวน้อย โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนันทวรรณ นิลวรรณา โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวปารัชญ์ ม่วงรอด โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวสุภิชา ครุฑใจกล้า โรงเรียนวัดเกตุน้อย (โสภณประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด