ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายฌัญชกร ปีมะแม โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนิดาวรรณ ทองไทย โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป.สิงห์บุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายมานะ มาเสมอ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางทิพวรรณ สำเภาแก้ว โรงเรียนพรหมสุวรรณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นายมงคล เปลี่ยนกลาง โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นายอิทธิพล บุญประสพ โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นายสมโภชน์ จันทรสุข โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด