ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธรรมสรณ์ สุศิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สพม.ลพบุรี เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ