ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 261
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนพดล แกมเพชร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวปาลลิน อั้นวงศ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.สระบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวรรณนภา ธุววิทย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวิเรืองรัตน์ แก้วกอง โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง
5 นายสมประสงค์ จำปาทอง โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง
6 นางสาวอณิชภัชฎฐ์ มหาวชิรพงษ์ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน