ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพีรานุช ไชยพิเดช โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธนพงษ์ อินทนิจ โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวิริทธิ์ธรรศ สิริอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวิตรี สิทธิชัยกานต์ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) สพป.นนทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางดาวรุ่ง ตาลเพชร โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นายสุวิทย์ ยันอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
7 นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญเงิน