ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมไชย กระต่ายทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววาทินี สะกะมณี โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป.ชลบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.ชลบุรี ระยอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสิทธิพล ฉัตรวงศ์ศรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา68(วัดเหวลาด) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายสรายุทธ วรเวก โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นายจักรพงศ์ สร้างสวน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นายนาคนครา เหลนปก โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด