ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 246
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนวุฒิ มากเจริญ โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพรทิพย์ ปีตวัฒนกุล โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอภิสรา สุมัจฉา โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายพชร มหาชีวสกุล โรงเรียนอินทร์บุรี สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญเงิน
5 นางสาวภัทราวดี รอดแสวง โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางสาวณัชชา เจริญฤทธิ์วัฒนา โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประกวด