ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 245
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปัญญวัฒน์ เมินขุนทด โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวรินดา พงค์นะภา โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกรรณิกา เกตุตากแดด โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวมณีรัตน์ จิตนิยม โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด