ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 244
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววีระวรรณ พรมทองดี โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม.ฉะเชิงเทรา ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสิรินรัตน์ น้อยเจริญ โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวชณกทิพ การุณย์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวตรีฉัตร ศรีตระการ โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด