ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 240
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุภาพร เจริญอรุณตระกูล โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเทวนนท์ บัวแย้ม โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวรวิทย์ จันสา โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวภวิกา ปวินธาดา โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวนิติกานต์ ศรีโมรา โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาวนันทวรรณ กล่อมดี โรงเรียนวัดชนะสงสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นายสมเกียรติ แก้วกา โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด