ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ โรงเรียนวัดท่าศาลา สพป.จันทบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายฉัตรชัย พิบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.สระแก้ว เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีชานิล โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป.นครนายก เหรียญทอง
5 นางสาวปิยะพร วงษ์อุดม โรงเรียนวัดคู้ลำพัน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวจิรกาล ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางวันทนา พรานเจริญ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน