ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 235
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกัญญาวีร์ เทียนขุน โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวกชกร นาคเอี่ยม โรงเรียนวัดบางกระ สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววรัชญา ขมหวาน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป.ชลบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวณัฐชุนันท์ ธนัพประยูร โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวปาจรีย์ คำฟองเครือ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวชนัดดา พราหมสนธิ์ โรงเรียนธารเกษม สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางวราภรณ์ ปุญประวัติ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด