ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 232
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวกรรณิการ์ วรวสุ โรงเรียนปากบึงสิงโต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกนกอร อึ้งซำ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวศิรภัสสร อยู่กรุด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางนริสรา โรจนะบุรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวศิริกาญจน์ หลากสุขถม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวพรทิชา ผลทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวมะลิ ตรงคมาลี โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด