ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 230
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสยาม รุ่งหิรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางลัดดา พุฒเอก โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางนินตะยา ตันตะโยธิน โรงเรียนวัดโคกเขื่อน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจุฑารัตน์ กลิ่นบุญมา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวรัตนาพร เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน
6 นางสาวภาวิณี อุบล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55(วัดโบสถ์ดอนพรหม) สพป.นนทบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวณัฎฐวี ดีนิคม โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไพนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาววรมณ เจริญศรี โรงเรียนวัดสระด่าน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวณหทัย แม้นชล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นายณฐวัฒน์ จิรโชติพัฒนสิน โรงเรียนวัดข่อย สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวศรีสมบัติ จันทร์ศรี โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวนงลักษณ์ อุทัยกัน โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวละเอียด สุขเกษฒ โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2