ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 216
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววันฤดี สำราญสุข โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม.สระแก้ว ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายบรรเทา คุ้มฉายา โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอลงกรณ์ เขตสกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน
5 นายประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์ โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม สพม.จันทบุรี ตราด เหรียญเงิน