ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนิตยา มัสเยาะ โรงเรียนสุเหร่าคลอง19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอมรรัตน์ จันกฤษ โรงเรียนบ้านหินกอง สพป.สระแก้ว เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายจงรักษ์ วัตรสติ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางศศิญดา กิตติพัฒนพงษ์ โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา สพป.จันทบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาวนีรนา แซ่เตียว โรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวกาญจนา สุรินยา โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญเงิน