ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 193
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนวัดโภคาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
9 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
10 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน
11 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เหรียญเงิน