ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 148
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนิตยา ศรีสรรค์จร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวิชิต เหลาทอง โรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจิตติมา กล่อมจิต โรงเรียนบ้านดินโส สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเกศินี ยาทิพย์ โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นายทวินันท์ ทวิบุตร โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด