ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางธนญา ชนะพันธุ์ โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวกัลยา เที่ยงแท้ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวณัชปภา ธีรเกียรติ โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวกานต์ชนิตา คลังนาค โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นายเริงสรรค์ ยะลา โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
6 นางสาวปิยนุช ศิริโสภาพงษ์ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า (ลำชะล่าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางภาณิศา อินทะวงศ์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม.นครปฐม เหรียญเงิน
8 นางสาวกิตติพร อุทัยมา โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวสุภลักษณ์ พิเคราะห์ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมประกวด
10 นางสุภัสรีญา เสต โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด