ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนพมาศ การดี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม.ฉะเชิงเทรา ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกรุณา นิลกระ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอานนท์ สาวิวัฒน์ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม.สระบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเอื้อมพร อนุกูล โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง
5 นายสุรรักษ์ วรรณทอง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาววัชรินทร์ สระแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญทอง