ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพัณณ์ชิตา สิทธิประทานพร โรงเรียนวัดบางกระ สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวงเดือน ตันสังวรณ์ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวรัตนา แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุทิศษา ศิริดิษฐกุล โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางชาญอรุณ ผิวงาม โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวรัชยา งามนัก โรงเรียนวัดหนองปาตอง (อัมพรรัฐประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เข้าร่วมประกวด