ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายภูชิต พฤกษาพัฒนา โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.นครปฐม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพิทยา กิ่งพรหมเจริญ โรงเรียนสินแร่สยาม สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุชาติ ทองสี โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจิรัชญา เหรียญทอง โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
5 ว่าที่ร้อยโทวัฒนสิน กลมเกลียว โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางเจนจิรา ชัยสวัสดิถานนท์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด