ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมศักดิ์ สุมน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.สระบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางนภาพร มูลเมือง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) สพม.ชลบุรี ระยอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง
5 นายนาวี ทรัพย์ห่วง โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม.นนทบุรี เหรียญเงิน
6 นางจิรภา สบายดี โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด