ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนพดล คำเรียง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม.สุพรรณบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกรชนก สุตะพาหะ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม.นนทบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางนัฐวรรณ ศรีทอง โรงเรียนอินทร์บุรี สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" สพม.พระนครศรีอยุธยา เหรียญเงิน
5 นายปรีชา ช่างกลึง โรงเรียนศรีมโหสถ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน