ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 111
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอนุชา เงินแพทย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพนม เปียสกุล โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางจำเริญ สีมารัตน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวรัติยา กาหลง โรงเรียนบ้านบางปิ้ง สพป.สมุทรสาคร เหรียญทอง
6 นายวัลลภ เหวันต์ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นายอำนวย ป้อมน้อย โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวนริศรา มาลาศรี โรงเรียนวัดถอนสมอ สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
9 นางสุชานันท์ รัตนภาค โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
10 นายอรรถพล ปิ่นมั่้น โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญทอง
12 นางภารดี ผางสง่า โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
13 นายนาวิน มัตนาวี โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
14 นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีน โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง
15 นางวิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง
16 นางนุชจริน อุชชิน โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป.นนทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
17 นางรัญภา พรบัญชาตระกูล โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน
18 นางสุริสา กาญจนเกตุ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร (พิพิธวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน
19 นางธวัลรัตน์ ทองนิล โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด