ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา สพป.นครปฐม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสมลักษณ์ รู้แผน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวสว่าง จันทุมมี สพป.ชลบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวปรีเปรม เค้าอ้น สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2