ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 13:15 น.