เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่11
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09:47 น.