ไลน์กลุ่มคณะกรรมการตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 11
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 20:23 น.